Muzeum Marynarki Wojennej

Adres:ul. Zawiszy Czarnego 1b, 81-374 Gdynia
Telefon: +48 58 620 13 81
Fax: 620 13 85
mapa

Opis

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni prezentuje historię morskiego oręża na morzu i dzieje Polski morskiej. Jest jedynym takim miejscem w Polsce i na świecie. Wśród eksponatów jest sprzęt bojowy, jakim posługiwano się od XVII wieku po czasy współczesne. Szczególnie bogaty jest zbiór broni z czasów II wojny światowej i okresu powojennego, w tym samoloty i śmigłowce lotnictwa Marynarki Wojennej.

Godziny otwarcia:
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni udostępnione do zwiedzania od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 17.00 (kasa czynna jest od 10.00 do 16.15). W poniedziałki Ekspozycję Plenerową Broni i Uzbrojenia Morskiego można zwiedzać bezpłatnie od 10.00 do 17.00 (ostatnie wejście zwiedzających o 16.15).

Muzeum czynne jest w święta: 11 listopada.
Muzeum nieczynne jest: poniedziałki(oprócz Ekspozycji Plenerowej), 1 listopada, 24-26 grudnia, 31 grudnia.

Ceny biletów:
Bilet normalny 10 zł
Bilet ulgowy 6 zł
Bilet rodzinny 20 zł

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni + Okręt - Muzeum ORP „Błyskawica”
Bilet normalny 12 zł
Bilet ulgowy 7 zł
Bilet rodzinny 22 zł

Nie prowadzimy sprzedaży biletów grupowych.
Jeden opiekun na 15 uczniów wchodzi bezpłatnie.

Bilet ulgowy przysługuje:
Uczniom i studentom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem, nauczycielom, osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „ Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

Bilet rodzinny przysługuje:
1 lub 2 osobom dorosłym z dziećmi od 7 do 16 roku życia

Bilet bezpłatny przysługuje:
dzieciom do lat 7, żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, inwalidom wojennym, rencistom i emerytom wojskowym,  pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, osobom fizycznym odznaczonym Orderem orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), posiadaczom Karty Polaka.

Osoby, które mogą skorzystać z ulg i bezpłatnych wejść, powinny posiadać przy sobie dokument potwierdzający uprawnienia.